"> rac thai – Thu mua đồng phế liệu giá cao
0969555567

Ai xả rác nhiều hơn sẽ phải trả tiền nhiều hơn

Trong dự thảo luật Bảo vệ Môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN-MT, đề xuất sửa đổi theo hướng hộ xả nhiều chất thải rắn hơn sẽ phải trả nhiều tiền hơn, thay vì tính phí theo đầu người bình quân như hiện nay. Dự thảo luật Bảo vệ...